2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi ile ilgili 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 07.06.2016 tarihinde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmıştır. Yapılan protokol kapsamında, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi UNESCO çalışmaları ve Alan Yönetim Planı hazırlanması yetkisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Yapılan protokol sonrasında Yesemek çalışmalarına 2016 aralık ayı itibariyle aktif olarak başlanmıştır. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşüyle Yesemek Alan Yönetim Başkanı atanmış, Danışma ve Eşgüdüm Denetleme Kurulları oluşturulmuştur.